Integrale horecacontrole

Als samenleving hebben we de nodige afspraken gemaakt. Dat geldt ook voor de horeca.

Op vrijdag 2 december heeft de gemeente Vlaardingen, samen met een aantal officiële instanties, een achttal horecabedrijven gecontroleerd. Er zijn daarbij diverse overtredingen geconstateerd. Bij geen enkele zaak was alles op orde.

Een korte opsomming: illegale tabak, sterke drank zonder vergunning, leidinggevende niet aanwezig, bezoekers onder invloed en bezoekers die ruzie maken. Maar ook roken binnen in de horecazaak, hygiëne niet op orde, geen allergeneninformatie, slechte of geen blusmiddelen, verouderde elektrische installatie en onjuiste afzuiginstallatie. Kortom er schortte zo her en der nogal wat aan.

De gemeente Vlaardingen en haar partners houden minimaal twee keer per jaar een integrale horecacontrole. Alle partners zijn verplicht regelmatig controles te houden. Door dit te combineren in een integrale controle kost het ook voor de ondernemers minder tijd.