Presentatie herontwikkeling Museumkwartier

Tijdens een presentatie op 5 juli aan een delegatie van de gemeenteraad, vertelde de gebiedsontwikkelaar (BPD) over de planning en stand van zaken en vertelde de architect (van BLAUW) over de plannen voor de woningen. 

Het Museumkwartier wordt door de gemeente Vlaardingen en gebiedsontwikkelaar BPD vernieuwd tot een nieuw stedelijk woonmilieu, waar de ziel van het visserijverleden voelbaar en zichtbaar blijft in nieuwbouw en historische bebouwing. Het wordt een hippe, stadse woonomgeving met nieuwbouwwoningen en appartementen in de gerenoveerde historisch waardevolle en monumentale panden. Wonen van nu met het karakter van toen.  Na de presentatie kreeg de delegatie een rondleiding langs de Sprijpanden en door het Museumkwartier. Na afloop was er gelegenheid om vragen te stellen. 

Het Museumkwartier ligt in een gebied dat aangewezen is als beschermd stadsgezicht, met een bijzondere cultuurhistorische waarde vanwege de industriële panden uit de negentiende eeuw. Nagenoeg alle monumentale pakhuizen en kantoren aan de Vetteoords- en Westhavenkade blijven behouden en krijgen een woonfunctie. Voor enkele panden aan de kades is, gezien de bouwkundige staat, besloten om op historiserende wijze nieuw te bouwen. Bijzondere elementen worden hersteld. 

Voor het binnenterrein is een nieuwbouwplan met vrije sector koopwoningen opgesteld. De nieuwbouw en bestaande bebouwing worden zorgvuldig met elkaar verbonden, met respect voor het verleden. Hiermee blijft de karakteristieke uitstraling van de Sprijpanden, het Kwakkelstein-complex en de Warmelo & Van der Drift-panden behouden.