Info-uurtje voor nieuwe taalvrijwilligers

MAASSLUIS – Op dinsdag 7 september is iedereen die zich afvraagt of het leuk is om met anderstaligen en laaggeletterden te werken van 19.00 tot 20.00 uur welkom in de Bibliotheek de Plataan aan de Waalstraat 100.

In de Bibliotheek kunnen alle Vlaardingers terecht met vragen over taal, rekenen, gezondheids- of digitale vaardigheden. Naast spreekuren biedt de Bibliotheek in samenwerking met professionele taaldocenten en vrijwilligers ook een aantal activiteiten. Taal- en Schrijfcafés, leesclubs, computerlessen, sollicitatietrainingen en de cursussen Slimmer omgaan met Geld en Gezonde Taal zijn informele groepsactiviteiten om basisvaardigheden verder te ontwikkelen. Daarnaast geven onze Taalmaatjes ook individuele begeleiding aan anderstaligen en/of laaggeletterden.

Coördinator Jacqueline Blijleven vertelt tijdens het info-uurtje over de verschillende vrijwilligersfuncties, wat het werk precies inhoudt en de mogelijkheden die er zijn. Ben je enthousiast geworden? Tijdens de bijeenkomst kun je meteen een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Basistraining voor taalvrijwilligers
Alle vrijwilligers krijgen eerst een training. De basistraining voor taalvrijwilligers start op donderdagavond 16 september. De training bestaat uit vier modules, is ontwikkeld door Stichting Lezen & Schrijven en gaat over de doelgroep, de verschillende lesmethodes en handige materialen. Na de training kunnen de gecertificeerde taalvrijwilligers meteen van start.

Meer informatie of aanmelden?
Neem contact op met Jacqueline Blijleven: jblijleven@debibliotheekdeplataan.nl