In januari gaat ophoging Populierendreef van start

Het ophoogproject voor de Populierendreef, Hazelaardreef en Abelendreef is het eerste van een lange lijst ophoogprojecten voor de komende jaren

De Abelendreef was voor de feestdagen weer begaanbaar. In januari beginnen de werkzaamheden aan de Populierendreef (tussen de Lindendreef en de Hazelaardreef) en daarna is de Hazelaardreef aan de beurt. Deze werkzaamheden hebben meer gevolgen voor de bewoners dan die in de Abelendreef, omdat er hier flink meer opgehoogd moet worden. Daar waar de bomen in de Abelendreef konden blijven staan, kunnen veel bomen in de aanliggende dreven een dergelijke ophoging niet overleven. Daarom moeten er bomen gekapt worden. Om ervoor te zorgen dat de Drevenbuurt ook in de toekomst een mooie groene buurt blijft, worden er nieuwe bomen aangeplant. 

Bron: www.vlaardingen.nl