In 2021 gebruikte ruim drie kwart van de gemeenten geen gewasbeschermingsmiddelen op grassportvelden

In 2020 was dit nog ongeveer de helft.

Van de gemeenten die deze middelen nog wel gebruiken, wil bijna 90 procent dit gebruik terugdringen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Net als in 2020 heeft drie kwart van de gemeenten behoefte aan ondersteuning bij het milieuvriendelijk beheer van grassportvelden. Ze willen voornamelijk graag:

  • meer algemene informatie over milieuvriendelijk beheer;
  • uitwisseling van goede voorbeelden in de regio;
  • kennisdeling;
  • een stappenplan voor milieuvriendelijk werken.

Nederlandse gemeenten treffen diverse maatregelen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen:

  • 60 procent van de gemeenten die het beheer uitbesteden verzoekt externe uitvoeringspartijen om geen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken; in 2020 was dit nog 46 procent.
  • Een derde van de gemeenten die zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer handelt volledig volgens de aanpak van Integrated Pest Management (IPM). De overige 66 procent past het merendeel van de IPM-maatregelen toe.
  • Net als in 2020 houdt één op de vijf gemeenten die zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer een gewasbeschermingsmonitor bij.

Bron: mulierinstituut.nl
Lees de volledige bevindingen in de Monitor milieuvriendelijk beheer van grassportvelden 2021’.