Illegale medewerkers aangetroffen tijdens bedrijvencontrole

Regelmatig houdt de gemeente Vlaardingen samen met politie en andere instanties integrale bedrijvencontroles. Hierbij gaat het niet alleen om het wel of niet naleven van de regels, maar ook om het opsporen van personen die illegaal in ons land verblijven.

Bij de controle van enkele dagen geleden werden maar liefst 4 personen aangetroffen die op de één of andere manier illegaal aanwezig waren. Zij worden het land uitgezet. Naar het bedrijf waar ze illegaal aan het werk waren, wordt nader onderzoek ingesteld.

Voorts zijn het vooral milieutechnische en brandveiligheidsproblemen die worden gesignaleerd.
Burgemeester Bert Wijbenga: “In Vlaardingen hebben we veel hardwerkende, goede ondernemers. Het is belangrijk dat zij in een veilig en eerlijk ondernemersklimaat kunnen werken. Daarom blijven deze controles zo belangrijk. Samen met onze partners proberen we zo de goede van de kwade te onderscheiden. Met de politie hebben we onlangs afspraken gemaakt voor een nog betere samenwerking, in het handhavingsarrangement. Zij hebben nu een nog nadrukkelijkere rol in deze controles”.

De zogenaamde ondermijning is een groot kwaad. Zowel mensenhandel, gestolen goederen als de productie van harddrugs dienen bestreden te worden.