Iedereen de schouders eronder voor toekomst Vlaardingse Westwijk

In de Vlaardingse Westwijk is een aantal partijen opgestaan. Samen hebben zij op woensdag 23 februari getekend om aankomende 20 jaar met elkaar het verschil te maken voor de inwoners van de Westwijk. Zij verdienen dat!

Het moment stond, naast de ondertekening, in het teken van het beter leren kennen van de Westwijk, in gesprek gaan met bewoners en ondernemers en het delen van ervaring en kennis. Daarbij was een breed gezelschap aanwezig, waaronder Burgemeesters Wijbenga en wethouders Ivana Somers-Gardenier en Jacky Silos, vertegenwoordiging vanuit de Vlaardingse initiatiefnemers, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en vanuit de gemeente Rotterdam burgemeester Ahmed Aboutaleb en Marco Pastors, directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Vlaardingen kan gebruik maken en leren van de aanpak zoals op Rotterdam Zuid. “De opgaven waar de inwoners van de Westwijk mee te maken hebben, kunnen we alleen goed aanpakken als we gezamenlijk en meerjarig aan de slag gaan. Daarbij sluiten we onze ogen niet voor de andere inwoners van Vlaardingen. Door de samenwerking in de Westwijk en het leren daarvan, komt onze samenwerking ook de andere inwoners in Vlaardingen ten goede. De aanpak in de Westwijk vloeit voort uit de ambities die eerder zijn opgenomen in het Herstelplan, de nieuwe Woonvisie en het verdiepingstraject met de woningbouwcorporaties. We staan nu op het punt waar we de samenwerking voor langere tijd aangaan en het verschil gaan maken”, aldus wethouder Ivana Somers-Gardenier.