Hypotheken in beweging

De Hypotheker is naar eigen zeggen marktleider bij het verstrekken van onafhankelijk hypotheekadvies. In het derde kwartaal van 2022 is volgens hen ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2021 een aantal “bewegingen” waar te nemen.

Het totaal van hypotheekaanvragen is met een vijfde afgenomen. Dit komt enerzijds doordat het oversluiten van bestaande hypotheken bijna tot stilstand is gekomen en ook omdat senioren minder aanvragen doen. Daarentegen is het aantal aanvragen van jonge huizenkopers behoorlijk gestegen. Dit laatste komt vooral door de afkoeling van de woningmarkt. Opmerkelijk is ook het verschil tussen de provincies als het gaat om het gemiddelde hypotheekbedrag. Zeeland en Groningen zitten flink in de lift, terwijl Limburg en Noord-Holland de koplopers zijn bij de neerwaartse beweging.

Alles overziende ziet de Hypotheker dat, ondanks de krapte op de woningmarkt, de situatie toch langzaam verbetert. Vooral jongeren profiteren van het iets ruimere aanbod, terwijl 55-plussers niet kunnen vinden wat ze zoeken. Daarom pleit men ook voor extra maatregelen om de doorstroming te bevorderen. Hoewel er nog een lichte stijging is bij hypotheekaanvragen voor de verduurzaming van woningen, is het veel minder dan begin vorig jaar. Zowel de fors gestegen bouwmateriaalkosten, als de krapte op de arbeidsmarkt aan vaklieden, is daar debet aan.

Voor wie nog wat cijfertjes wil zien: https://www.hypotheker.nl/media/4585/hypotheek_index_q32022.pdf.