Huurverlaging woningen in het middensegment

Om huurders met een middeninkomen te beschermen tegen excessen en ervoor te zorgen dat zij een eerlijke prijs voor hun woning betalen, wil het kabinet de middenhuur reguleren. 

Hiertoe worden de huren van ruim 300.000 woningen in het middensegment gemiddeld met 190 euro verlaagd. Uitgangspunten hierbij zijn: bescherming huurder; voldoende aanbod betaalbare woningen; investeringsbereidheid verhuurders en stimuleren verduurzaming.

De huurprijsbescherming voor middeninkomens wordt ingevoerd door uitbreiding en modernisering van het bestaande puntensysteem. Dit bestaat al voor het sociale segment (voor woningen tot circa 141 punten) en met de uitbreiding van het systeem wordt deze grens opgetrokken tot 187 punten, zodat ook middeninkomens een gereguleerde huurprijs krijgen. 187 punten komt op dit moment overeen met een huurprijs van iets meer dan 1.000 euro. De prijs bij dit puntenaantal wordt jaarlijks geïndexeerd met inflatie en zal bij inwerkingtreding van de wet uitkomen op circa 1.100. De regulering gaat gelden voor nieuwe huurcontracten en zolang er schaarste is op de woningmarkt. De noodzaak van de regulering wordt op verschillende momenten geëvalueerd.

Bron en volledige artikel: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/09/lagere-huur-voor-ruim-300.000-woningen