Huisvesting/opvang van vluchtelingen verlengd

Naar aanleiding van het standpunt van het kabinet om gemeenten en regio´s aan te wijzen om vluchtelingen op te vangen, hebben Fractie Boers en ONS.Vlaardingen in de gemeenteraadsvergadering van 16 december een motie buiten de orde ingediend getiteld ´Huisvesting/opvang van vluchtelingen´.

In de motie verzoekt Fractie Boers het college om ‘nee’ te zeggen tegen een nieuw kabinetsverzoek om nog meer vluchtelingen op te vangen binnen de stadsgrenzen. Dit ‘nee’ ook vol te houden als het kabinet een dwangmaatregel toepast en zich concreet en duidelijk zichtbaar in te zetten voor een ondubbelzinnig protest richting het kabinet in samenwerking met zo veel mogelijk gemeenten uit de regio Rotterdam, maar liever nog de Metropoolregio Rotterdam/Den Haag. Daarnaast moet volgens Fractie Boers aangegeven worden hoe de gemeenteraad het college kan ondersteunen bij het realiseren van deze laatste drie genoemde punten. https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/10936192/1/Motie%20huisvesting%20opvang%20van%20vluchtelingen%20-%20Fractie%20Boers

ONS.Vlaardingen verzoekt het college in de motie om het aanwijzingsbesluit niet uit te voeren en burgemeester Aboutaleb als voorzitter van de Veiligheidsregio Rijnmond daarvan op de hoogte te brengen. Daarnaast is het verzoek van ONS.Vlaardingen aan het college om de overeenkomst met het Centraal Orgaan Asielzoekers na te leven zoals overeengekomen. https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/10942993/1/Motie%20huisvesting%20opvang%20van%20vluchtelingen%20-%20ONS_%20Vlaardingen

Beide moties werden, na een pittig debat en ver na middernacht, verworpen. De motie van Fractie Boers met 31 stemmen tegen en 2 stemmen voor en die van ONS.Vlaardingen met 21 stemmen tegen en 12 stemmen voor. Burgemeester Wijbenga deed in de gemeenteraadsvergadering van 16 december naar aanleiding van het onderwerp ´huisvesting/opvang van vluchtelingen´ de volgende toezeggingen:
´- De juridische status uitzoeken van de aanwijzing van de voorzitter van de veiligheidsregio, inclusief waarom de veiligheidsregio is gebruikt in de aanwijzing van de staatssecretaris.
– De boodschap aan de voorzitter van de veiligheidsregio overbrengen dat hij zijn boekje te buiten is gegaan.´