Hoogwateraanpak voor de Koningin Wilhelminahaven en Buitenhaven

Droge voeten van belang voor toekomst Rivierzone.

In de KW-haven en Buitenhaven is een variatie aan oplossingen mogelijk om het gebied te beschermen tegen hoogwater. Op 15 september werden inwoners en ondernemers in het gebied bijgepraat over de meest kansrijke opties: een combinatie van vaste elementen, zoals trappen en een muur en tijdelijke elementen, zoals afsluitbare onderbrekingen van de waterkering.

Steeds frequenter lopen de kades rondom deze havens over. Een structurele hoogwateraanpak en passende ruimtelijke inrichting moet verpaupering van het aanwezige erfgoed voorkomen en de verdere ontwikkeling van de Rivierzone als woon-, werk- en verblijfsgebied mogelijk maken. De gemeente heeft het initiatief genomen om de mogelijkheden te laten onderzoeken.

Financiering zal deels uit het gebied zelf moeten komen, en deels van de gemeente. In december worden de mogelijkheden voor de hoogwateroplossing en kosten aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna start de gedetailleerde uitwerking van de mogelijkheden, door de gemeente, inwoners en ondernemers in het gebied. 

Bron en volledige artikel: https://www.vlaardingen.nl/Organisatie/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/Hoogwateraanpak_voor_de_Koningin_Wilhelminahaven_en_Buitenhaven