Hoe gezond is Nederland?

Grootschalig vragenlijstonderzoek door de GGD´en, in samenwerking met het RIVM en het CBS.

Gemeenten, provincies en het Rijk hebben inzicht nodig in de gezondheid en gezondheidsbeleving van burgers om goed gezondheidsbeleid te maken. Daarom onderzoeken de GGD (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdiensten), RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) de gezondheid, leefstijl en sociale situatie op lokaal, regionaal en landelijk niveau met de Gezondheidsmonitors. 

De gezamenlijke Gezondheidsmonitor bestaat uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen en de Gezondheidsmonitor Jeugd. De gezamenlijke Gezondheidsmonitors vinden elke vier jaar plaats. Naast deze reguliere monitors worden extra Corona Gezondheidsmonitors uitgevoerd voor de doelgroep Volwassenen en Ouderen (2022) en de doelgroep Jeugd (2021). Ook is een nieuwe monitor ontwikkeld voor de doelgroep Jongvolwassenen (2022, 2024).

Bron: http://www.monitorgezondheid.nl/