Het Bewonersplatform Oud Ambacht roert zich

Op 16 maart wordt het raadsvoorstel bestemmingsplan ‘Kethelweg-Plein Emaus’ besproken en over dit plan maken de bewoners zich zorgen.

Er komen een appartementsgebouw en diverse woningen, dat is op zich het probleem niet. Het bewonersplatform is verontwaardigd: het heeft bijna een jaar geleden een zienswijze over het te verwachten parkeerprobleem ingediend en daarop tot op heden geen reactie ontvangen.

Waarom geen reactie? Hoe komt het dat gemeente en bewonersplatform zoveel in zienswijze verschillen en wat zijn die verschillen eigenlijk? En… hoe moet het nu verder?

Kees Clement is voorzitter van het Bewonersplatform Oud Ambacht en wil over deze kwestie wel het e.e.a. kwijt. Woensdag 15 maart, tussen 17.00 en 18.00u, is hij te gast bij het programma Vlaardingen Vandaag en dan horen we precies waarom en waarover het platform zich zorgen maakt.