Hervorming jeugdzorg

De richting van de voorstellen van staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind om de jeugdzorg te hervormen kan, op enkele punten na, op brede instemming in de Tweede Kamer rekenen.

De Tweede Kamer is wel kritisch dat er in Kamerdebatten al jaren is gehamerd op zowel de problemen als de oplossingen die de bewindspersonen in hun brief noemen, maar daar de afgelopen jaren te weinig tot niets aan is gedaan. Veel kritiek is er op de voorgenomen extra bezuiniging van 511 miljoen euro uit het coalitieakkoord. De coalitiefracties lijken ook met deze bezuiniging in hun maag te zitten en de staatssecretaris verwijst bij alle inhoudelijke vragen naar de verkenning die hij uit zal laten voeren naar de invoering van een eigen bijdrage.

De behoefte aan meer concreetheid over de plannen leeft breed in de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld rond de grootte van de regio’s voor regionale inkoop van specialistische zorg.

Staatssecretaris Van Ooijen antwoordde op vragen dat ´hij denkt aan een forse schaalgrootte voor jeugdzorgregio’s, maar eerst van gemeenten wil horen aan welke schaal zij denken.´

Bron: Jeugdzorg Nederland
Het gehele artikel kunt u hier lezen https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/tweede-kamer-tussen-hoop-en-vrees/