Herstructureringsopgave Zuidbuurt

De gemeente Vlaardingen en Waterweg Wonen hebben na een selectietraject een ontwikkelpartner geselecteerd voor de haalbaarheid van de herstructureringsopgave van de Zuidbuurt in de Westwijk. De keuze is gevallen op ERA Contour.

De gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen en ERA Contour gaan de komende maanden werken aan een haalbaarheidsstudie voor de Zuidbuurt. In deze buurt worden de komende jaren 255 woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Ook worden kansen voor nieuwbouw onderzocht op vrijliggende plekken. Verder verbetert Waterweg Wonen honderden woningen in deze buurt. Een aanpak voor de woonomgeving en openbare ruimte is ook onderdeel van het plan.

Ivana Somers – Gardenier, wethouder Bouwen en Wonen: “De vernieuwingsplannen voor de Zuidbuurt zijn er al lang en zijn onderdeel van de Woonvisie ‘Samen bouwen aan Vlaardingen’. Vlaardingen wil een Woonstad zijn waar het prettig wonen is voor iedereen. Dat betekent dat we werken aan een woningvoorraad en een woonomgeving die voor elk wat wils biedt. Met het opstellen van het plan voor de Zuidbuurt geven we concreet invulling aan de doelstelling om te komen tot een grotere variatie in woningtypen en prijsklassen. Zo brengen we de wijk meer in balans. Daarnaast draagt de ontwikkeling bij aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid in de Westwijk, waarin we samen optrekken met diverse organisaties uit de wijk”.

De gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen en ERA Contour sluiten binnenkort een intentieovereenkomst waarmee dit jaar de haalbaarheid van de samenwerking wordt getoetst en een realiseerbaar plan wordt gemaakt.