Herinrichting Oosthavenkade van start

Wie weleens loopt of rijdt over de Oosthavenkade zal het er over eens zijn dat deze kade hard toe is aan een opknapbeurt. Dit mooie stukje Vlaardingen ligt veel Vlaardingers na aan het hart.

De werkzaamheden zijn nu begonnen. De komende tijd wordt het hele gebied tussen de spoorwegovergang nabij de Spoorsingel en de Schiedamseweg opgeknapt. Nieuwe bestrating van het wegdek, de parkeervakken en de trottoirs, nieuw groen, betere verlichting en een inrichting die past bij de 30 km-zone voor een betere verkeersveiligheid. Het ontwerp voor de herinrichting is gemaakt met input van omwonenden. Zij konden aangeven wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe inrichting.

Uiteraard brengen de werkzaamheden verkeershinder met zich mee. Met de bekende gele borden worden de omleidingen aangegeven. Om de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.

Een moeilijk punt bij de opknapbeurt, vormen de platanen. Deze zijn zo beeldbepalend voor dit bijzondere stukje Vlaardingen dat er gekeken is of ze gespaard konden blijven. Dat is geen eenvoudige en goedkope klus, want in de oude situatie hadden de bomen onvoldoende ruimte en zorgden de wortels ervoor dat bestrating van zijn plek werd gedrukt en de kademuur beschadigd raakte. In het nieuwe ontwerp worden 15 van de 29 platanen behouden. Voor de andere 14 platanen is geen plek in het ontwerp. In afwachting van de uitkomst bezwarenprocedure tegen de kapvergunningen worden ze nog niet gekapt.

Bron: https://www.vlaardingen.nl/Organisatie/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/Herinrichting_Oosthavenkade_van_start