Hele Zuidbuurt tegen de komst van een zonnepanelenpark op de Hollandtunnel

Met een petitie hoopt Zuidbuurtbewoner Peter van Santvliet de komst van een zonnepanelenpark te stoppen. De mededeling van Rijkswaterstaat dat er op het dak van de tunnel bij de Blankenburgverbinding mogelijk zo’n park komt viel bij hem verkeerd. Dat zou tegen eerdere afspraken ingaan. “Dit bevalt niemand. Vlaardingers hebben gevochten en gestreden voor het behoud van een stuk natuur”, stelt Van Santvliet.

Midden in de rust en schoonheid van de Zuidbuurt vindt een strijd plaats. De bouw van de tunnel wordt gedaan door BAAK, een consortium van Ballast Nedam, DEME Group en Macquarie. In opdracht van Rijkswaterstaat ontwerpt, realiseert en onderhoudt BAAK de Blankenburgverbinding.

De bouw veroorzaakte bij aanvang al onrust en ondanks eerdere toezeggingen schijnt die nu verder toe te nemen. Rijkswaterstaat, maakte afspraken met belanghebbenden zoals de gemeente en omwonenden. Zo zou het dak van de tunnel groen worden zodat het op kan gaan in het mooie polderlandschap.

Dat was erg belangrijk in het proces dat voorafging aan de bouw. Maar de toezegging wordt nu mogelijk van tafel gehaald. Tijdens een bijeenkomst voor omwonenden, georganiseerd door Rijkswaterstaat, kwam de onverwachtse mededeling dat zij onderzoeken of ze een zonnepanelenpark kunnen bouwen op het dak.

Van Santvliet is verbouwereerd: “Door dit op tafel te leggen bij de gemeente Vlaardingen komt men de afspraak eigenlijk niet na. En probeert men, op wat mij betreft slinkse wijze, toch een zonnepanelenpark aan te leggen op het dak.”

Handtekeningen

Om het plan van Rijkswaterstaat tegen te gaan is Van Santvliet naar de andere bewoners gestapt. Hij heeft een petitie gehouden bij de 85 woningen van de Zuidbuurt. Hij vertelt strijdlustig dat 99,1 procent heeft gereageerd tegen de plannen van de aanleg van het zonnepanelenpark te zijn. De petitie is overhandigd aan wethouder Ivana Somers-Gardenier.

“Ik denk dat het heel goed is dat deze petitie is aangeboden. Dit stelt het college ook in staat om, wanneer die aanvraag bij ons wordt ingediend, ook de belangen van deze mensen mee te wegen”,  aldus de wethouder. Ook de eerder gemaakte afspraken met Rijkswaterstaat spelen mee in de besluitvorming van de gemeente.

Het plan wordt nog verder besproken door het college maar vooralsnog lijkt het de gemeente niet wenselijk. “De Zuidbuurt heeft een open landschappelijk karakter waar het huidige plan afbreuk aan kan doen. De locatie is bovendien onderdeel van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. De gemeente heeft wel waardering voor het idee van BAAK om voor de tunnel duurzame energie te gebruiken. Daarom heeft de gemeente BAAK verzocht om alternatieve mogelijkheden te onderzoeken om gebruik te maken van duurzame energie.”

Met de tijd mee

In en reactie laat Rijkswaterstaat weten zoveel mogelijk te doen om het oude landschap in ere ter her stellen. Maar de wereld is de afgelopen jaren snel veranderd stellen zij: “Sindsdien is het denken over verduurzaming in een versnelling gekomen. Voor de Blankenburgverbinding, waar de twee tunnels grote energiegebruikers zijn, is de ambitie om de energie voor de nieuwe snelweg op te wekken met duurzame energie op locatie.”

Over de eerdere toezeggingen met betrekking tot het groene dak zeggen zij: “Aan de afspraken die toen zijn gemaakt hechten we groot belang. We vinden het echter ook belangrijk om ons steentje bij te dragen aan de energietransitie en de kansen die nieuwe ontwikkelingen met zich meebrengen te beschouwen.”

Ze zullen de komende tijd onderzoeken wat mogelijk is op de locatie en hun gesprekken met de bewoners en de gemeente doorzetten.