bron: gemeente Vlaardingen

Groot onderzoek levert 22 mogelijke onderwijslocaties op

Het deed veel stof opwaaien toen bewoners begin september 2022 lucht kregen van de mogelijkheid dat Hofsingel 82-84 een school zou worden. Naar aanleiding dat deze ophef heeft de gemeente een stadsbreed onderzoek gedaan. Dit houdt in dat overal in de stad gekeken is waar mogelijke basisscholen zouden kunnen komen. Er zijn 53 locaties onderzocht, waarvan er 22 op de ‘shortlist’ staan.

Het onderzoek heeft aan de hand van verschillende criteria onderzocht hoe haalbaar het is om van die locaties basisscholen te maken. Hierbij wordt gekeken hoeveel ruimte er is, welke andere voorzieningen in de buurt zitten, hoe het met de bereikbaarheid en parkeergelegenheid zit en of het qua geluids- en veiligheidsnormen te doen is.

Dit onderzoek levert 22 mogelijke locaties op. Schoolbesturen die op zoek zijn naar nieuwe locaties mogen zelf een voorkeur uitspreken. Er zijn nu drie locaties nodig voor de basisscholen Samen Wijs, Stichting Islamitisch College, Johannes Calvijn en Het Cristal. Er wordt gekeken of de twee laatstgenoemden in één locatie zouden kunnen.

V&D, scouting en Landje van Chardon

Er zitten een paar opvallende locaties tussen de uiteindelijke 22. Zo wordt het oude V&D gebouw genoemd, waar nu Die Grenze op de begane grond huisvest. Ook scouting en hobbytuin Hoevenronde in Holy-Noord wordt benoemd. Het Landje van Chardon in Ambacht komt voorbij samen met, ondanks de eerdere consternatie, Hofsingel 82-84.

Dat deze locaties op de shortlist staan betekent niet dat deze locaties ook echt scholen worden. De schoolbesturen zijn als eerste aan zet. Zij mogen een locatie aanwijzen waar zij willen huisvesten. Na de zomervakantie gaat de gemeente Vlaardingen dan in gesprek met omwonenden van de locaties en andere belanghebbenden.

De 22 mogelijke onderwijslocaties (nummers komen overeen met kaartje bovenaan)