Foto: Bart Zandstra

Groepsafspraken voor ophalen sticker

Voor alle Oekraïners die in Vlaardingen verblijven, heeft de gemeente een groepsafspraak gemaakt voor het ophalen van een bewijs van verblijf bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voor mensen die tijdelijk bij een gastgezin wonen is dit op dinsdag 16 augustus en voor mensen die in de gemeentelijke opvanglocaties aan de Broekpolderweg en Casa Nova verblijven is dit op donderdag 25 augustus. De Vlaardingse Oekraïners en hun gastgezinnen zijn met een brief geïnformeerd.

Vanaf 1 november 2022 hebben alle Oekraïners, die hun land zijn ontvlucht vanwege de oorlog, een sticker nodig in hun paspoort. Hiermee kunnen ze aantonen dat ze in Nederland mogen wonen en werken. De sticker kan opgehaald worden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). 

Dit bewijs van verblijf is belangrijk. Hiermee kunnen Oekraïense vluchtelingen tot in ieder geval 4 maart 2023 in Nederland wonen en werken en aanspraak maken op leefgeld, opvang, medische zorg en onderwijs voor kinderen. Ook kunnen ze hiermee naar Oekraïne heen en weer reizen, bijvoorbeeld voor familiebezoek.  

De IND heeft het druk en het maken van een afspraak is lastig. Hoewel de ingangsdatum voor het verplicht hebben van een bewijs van verblijf is verschoven van 1 september naar 1 november, is het dringende advies aan Oekraïense vluchtelingen om gebruik te maken van deze groepsafspraak. De gemeente zorgt voor vervoer per bus vanaf Casa Nova (Olivier van Noortlaan 120) naar de locaties van de IND in Nieuwegein en Rijswijk. 

De mensen die gebruik maken van de mogelijkheid om met de bus naar de IND te gaan, worden verzocht om zich aan te melden per e-mail via casanovavlaardingen@gmail.com. Maakt u geen gebruik van de bus en/of heeft u al een sticker, laat het dan weten. Dan kan iemand anders in uw plaats een afspraak krijgen bij de IND.