Groen is geen hobby maar een voorwaarde voor gezond leven

Het Zuid-Hollands Landschap doet een oproep om te gaan stemmen…groen!

Op woensdag 15 maart zijn de Provinciale Staten – en Waterschapsverkiezingen. In Zuid-Holland hebben we het minste groen per inwoner. Economische groei ging steeds boven maatschappelijk belang. Er zijn grote zorgen.

Hoe zouden projectontwikkelaars, bedrijven en overheden moeten omgaan met de schaarse ruimte? Het Zuid-Hollands Landschap adviseert met klem te kiezen voor meer natuur, voor verbinding van groene zones en voor waterbuffers. Is dat de oplossing en kan dat, economisch gezien, wel?

Directeur Michiel Houtzagers laat zijn licht hierover schijnen en doet een oproep aan alle politieke partijen om de natuur in de provincie voorop te zetten en vraagt ook iets van ons allen. Wat? Dat vertelt hij woensdag 1 maart in het programma Vlaardingen Vandaag.