Groei van RTHA (“Zestienhoven”) of juist krimp, wat is beter voor de Vlaardingers?

Op 30 november ontving de gemeenteraad een boze brief van het bestuur van de Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV), waarin duidelijk werd gemaakt dat het bestuur het niet eens is met de opstelling van onze gemeenteraad ten aanzien van de groei van RTHA.

Donderdag 1 december was Arie den Draak, bestuurslid van genoemde vereniging, een van de sprekers bij de gemeenteraadsvergadering. Hij gaf aan dat de gemeente Vlaardingen de belangen van de bewoners niet goed behartigt en dat het lot van de inwoners nu helaas in handen ligt van RTHA en andere partijen uit de luchtvaarindustrie. Hij pleit voor krimp en niet voor groei, gelet op de geluidsoverlast en de luchtvervuiling.

Bij Vlaardingen Vandaag van woensdag 7 december licht hij een en ander toe.