Grenzen zijn bereikt bij uitvoeren van steeds weer nieuwe crisistaken door gemeenten

Dit signaleert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Bij de volgende crisisregeling zijn het Rijk en de landelijke uitvoeringsinstanties aan de beurt, vindt de vereniging. De continue verzwaring van taken heeft tot gevolg dat de grenzen van de uitvoering door gemeenten zijn bereikt.

In aanloop naar de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) begin december, geeft de VNG de gemeentelijke inbreng mee aan de Tweede Kamer. Die gaat onder andere over energietoeslag, aanpassing kinderopvangtoeslag en sociale werkbedrijven. De opmerkingen op de begroting SZW zijn:

  • De overheid dient te blijven investeren in het versterken van vakmanschap van de uitvoerend professionals.
  • Maak een langetermijnvisie op bestaanszekerheid en arbeidsmarkt.
  • Kijk bij toekomstige nieuwe regelingen eerst naar het Rijk en landelijke uitvoeringsinstanties voor een oplossing.
  • Zorg dat studenten buiten de bestaande regeling worden gecompenseerd voor energielasten, om zo de energietoeslag uitvoerbaar te houden.
  • De verhoging van het wettelijk minimumloon is een positieve ontwikkeling. De VNG maakt zich zorgen over de hogere kosten die gemeenten hierdoor maken.
  • Het voorstel om de huurtoeslag uit te keren gebaseerd op een normhuur, stuit op bezwaren.
  • Dringend overleg is gewenst over het voortbestaan van de sociale werkvoorziening-sector.
  • Werk interbestuurlijk samen aan de maatschappelijke opgaven voor wat betreft asbest.

Bron: https://vng.nl/nieuws/inbreng-vng-op-de-begroting-van-szw en https://vng.nl/sites/default/files/2022-11/20221118_brief-parlement_VNG-Positionpaper-SZW-begroting.pdf