Grafsteen wereldberoemde theoloog Herman Bavinck wordt gerestaureerd

Herman Bavinck leefde van 1854 tot 1921. Hij was onder andere theoloog en politicus. Hij ligt begraven op begraafplaats Emaus en zijn graf moet gerestaureerd worden. Volgens George Havinck, hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, was zijn impact groot, inmiddels wereldwijd. “Toen rond 2000 een boek van hem naar het Engels vertaald werd, kreeg hij veel aandacht. In Amerika zijn er vele proefschriften geschreven over zijn werk.”

“Hij was de grondlegger van het neocalvinisme”, legt Harinck uit. “Hij was ook Eerste Kamerlid. Hij heeft zich erg ingezet voor het recht van religieuze scholen. Hij ligt begraven in Vlaardingen. Hij was zelf niet Vlaardings, maar zijn vrouw wel. Toen hij overleden was bleek zijn familiegraf vol te zijn, daarom ligt hij begraven in het graf van zijn schoonfamilie.” En volgens Harinck wordt dat graf drukbezocht. “Op de universiteit wordt mij vaak gevraagd waar hij begraven ligt. Het is een soort bedevaartsoord. Geen touringcars vol, maar het wordt wel regelmatig bezocht.”

Restauratie
Harinck is twee jaar geleden een crowdfunding gestart om een restauratie van het graf te bekostigen. “Er zit een grote scheur in en ik wil ervoor zorgen dat dat voor 29 juli hersteld is, 100 jaar na zijn sterfdag. Het zou mooi zijn als hij er dan mooi bij ligt. De crowdfunding heeft nog niet genoeg opgebracht om het helemaal te bekostigen, maar er is wel genoeg om, met eventuele steun van de universiteit, het graf te restaureren. In mei of juni zal zeker het gerestaureerd worden, en alle extra donaties zijn nog steeds welkom daarvoor.”

Doneren is mogelijk via deze link.

Luister hier het hele gesprek met George Harinck in Vlaardingen Vandaag: