Goede acute zorg voor iedereen altijd toegankelijk

Enkele dagen geleden heeft zorgminister Ernst Kuipers (D66) laten weten dat iedereen in ons land onder alle omstandigheden toegang moet hebben tot acute zorg. Tegelijkertijd constateert hij dat (acute)-zorgmedewerkers schaars zijn.

Uitgangspunten bij de acute zorg zijn: kwaliteit en toegankelijkheid, zorgcoördinatie en samenwerking in de regio. Voor Vlaardingen betreft het in de eerste plaats de ziekenhuizen in Schiedam (Vlietland) en Rotterdam (Franciscus Gasthuis). Nu is al te zien dat beide ziekenhuizen zich steeds verder specialiseren teneinde zo efficiënt mogelijk te werken.

Met een set nieuwe medische kwaliteitsnormen streeft Kuipers verdere verbeteringen na. Dat zal hard nodig zijn. Er komen steeds meer senioren bij en die blijven (mede dankzij de zorg) langer leven. Net als in veel andere branches is er dus een nijpend tekort aan zorgmedewerkers. De komende jaren komt men voor een flinke uitdaging te staan. Zorgcoördinatie en samenwerking zijn daarbij noodzakelijk.