Goed idee? Daar is geld voor! ‘We willen er zoveel mogelijk’

Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is op zoek naar burgerinitiatieven. Sinds kort kunnen er weer nieuwe aanvragen worden ingediend. “We zijn op zoek naar initiatieven die gericht zijn op de lange termijn”, aldus projectadviseur Kimberley Jacobs. “We willen dat soort initiatieven een goede start geven door een donatie.”

Volgens Jacobs is het bijzonder dat het fonds dit doet. “Normaal kunnen alleen stichtingen of verenigingen geld aanvragen, maar we merkten dat er ook een groep burgers is die goede ideeën hebben. Alleen krijgen ze die ideeën niet echt van de grond.” Het Fonds doet dit al sinds 2015. Er zit geen limiet aan het aantal initiatieven. “We willen er zoveel mogelijk!”

Voorwaarden

Niet iedereen kan zomaar geld aanvragen. “Het moeten minimaal drie personen zijn die geen familie van elkaar zijn. Er moet een begroting zijn en per initiatief kan er 3.000 euro worden verstrekt. Dat geld moet binnen een jaar zijn uitgegeven.” Als voorbeelden van initiatieven noemt Jacobs moestuinen, muurschilderingen, minibiebs en buurttuinen.

Een donatie aanvragen is heel makkelijk volgens Jacobs. “Gewoon via de site. En anders hebben we spreekuren waar mensen altijd welkom zijn.”

Deze video is tot stand gekomen in samenwerking met onze vaste partner SCHIE.