Gezinsaanpak laaggeletterdheid

Ouders die moeite hebben met basisvaardigheden geven dat vaak van generatie op generatie door. Hierdoor ontstaat de cyclus van laaggeletterdheid. Met gemeenten wordt gewerkt aan het doorbreken van die cyclus.

De gezinsaanpak is een onderdeel van de algemene aanpak van laaggeletterdheid. Eind 2024 moeten de Nederlandse gemeenten hierin de regierol vervullen. Om te voorkomen dat er een nieuwe generatie laaggeletterden opgroeit, is het belangrijk dat gemeenten het belang van een duurzame gezinsaanpak zien en hierop inzetten met maatschappelijke organisaties. Dit vraagt om een goed aangestuurde netwerksamenwerking van partners uit verschillende domeinen. 

Om gemeenten voor te bereiden op de regierol van de gezinsaanpak besloot het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) dat er een aanpak voor gemeenten moest worden ontwikkeld. Die aanpak is aanvullend op de Aanpak Laaggeletterdheid Gemeenten. 

Bron en meer informatie: https://www.lezenenschrijven.nl/wat-doen-wij/oplossing-voor-je-vraagstuk/de-gezinsaanpak-van-laaggeletterdheid