Gemeenteraad beslist of afvalwaterzuivering op Mrija terrein komt, maar hebben zij wel het laatste woord?

De plannen van het Hoogheemraadschap Delfland liggen klaar om vanaf 2026 een nieuwe afvalwaterzuivering (AWZI) te bouwen op de plek waar nu de Oekraïne wijk Mrija ligt. Donderdag wordt het voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad, die dan mag bepalen of de nieuwe AWZI op de Vergulde Hand West komt.  

Niet iedereen is blij met de mogelijke komst van een nieuwe AWZI, waaronder Harry de vries van de stichting Groeiend Verzet. “De huidige AWZI staat op deltahoogte, de nieuwe plek niet, daar blijft allemaal stank hangen”, zegt De Vries terwijl hij naar de mogelijke toekomstige plek van de afvalwaterzuivering wijst.

De Vries zou willen inzetten op renovatie van de huidige AWZI De Groote Lucht. “Dat kan hier prima, dat is niet onderzocht.” Wethouder Kegel is het hier niet mee eens. “Er is zeker onderzoek gedaan naar renovatie. Het Hoogheemraadschap maakt de keus voor nieuwbouw op basis van dit onderzoek.” Kegel benadrukt daarbij dat er in het proces naar plannen voor nieuwbouw strenge eisen zijn gesteld die de zorgen bij bedrijven en de gemeenteraad weg moesten nemen.

Onteigening

De gemeenteraad mag donderdag bepalen of alle zorgen zijn weggenomen, dan ligt het voorstel voor in de gemeenteraad. Alleen het lijkt erop dat de gemeenteraad niet het laatste woord heeft over de komst van de afvalwaterzuivering, maar dat dit bij het Hoogheemraadschap Delfland ligt. Volgens de wethouder heeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om een onteigeningsprocedure te starten als de gemeenteraad tegen stemt. “De groene inpassing, een educatief centrum, de speeltuin. Alle mooie punten die uitonderhandeld zijn kan je dan vergeten, dat zijn extra’s die het hoogheemraadschap normaal niet hoeft te doen.”