Gemeenten, provincies en waterschappen mogen niet meer digitaal vergaderen

Bij de laatste vergaderingen voor het reces leidde dat bij de eerste gemeenten al tot problemen, stipt de Vereniging van Griffiers (VvG) aan. De VvG wil dat digitaal vergaderen weer kan en roept minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken op om de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming weer zo snel mogelijk in het leven te roepen, ‘zodat gemeenteraden en provinciale staten zodra het voor hen nodig is weer digitaal kunnen vergaderen.’

Digitaal vergaderen was in de coronatijd toegestaan op basis van een tijdelijke wet. Die wet is per 1 juli vervallen. De koepelorganisaties van gemeenten en provincies hebben er herhaaldelijk op aangedrongen dat er een permanente regeling zou komen. Aan die regeling werkt de minister nog. De wetgevingsprocedure die daarvoor nodig is, kost echter nog de nodige tijd. Naar verwachting zal het wetsvoorstel begin 2023 worden ingediend.

Bron: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraden-komen-problemen