Foto: Bart Zandstra

Gemeentelijk programma Vlaardingen 750 vastgesteld

Dit jaar heeft Vlaardingen een 750-jarig jubileum. De Stichting Vlaardingen 750 organiseert het stadsprogramma, in samenwerking met Vlaardingse inwoners en organisaties.

Naast het in feeststemming brengen van de stad, fleurt de gemeente stadsentrees op met extra groen en krijgen pasgeboren baby’s een jubileum-T-shirt cadeau. Daarnaast verzorgt het Stadsarchief historische lezingen en artikelen, lopen gemeentelijke wandelaars mee met de stadsrechtenstoet en communiceert de gemeente over het jubileumjaar. 

Verder organiseert de gemeente op 14 mei een officiële jubileumviering in de Grote Kerk voor gasten van binnen en buiten Vlaardingen in aansluiting op de stadsrechtenstoet die dan op de Markt wordt onthaald. Een ander gemeentelijk programmaonderdeel waarmee de stadsverjaardag wordt gevierd, is het trakteren in verzorgingstehuizen in de feestweek ‘Vlaardingen Viert!’ in mei.

Het college heeft het gemeentelijke programma Vlaardingen 750 vastgesteld, waarbij de kosten uit de programma’s ‘Bestuur, Participatie en Dienstverlening’ en ‘Kunst, Cultuur en Erfgoed’ worden gedekt door zo goed mogelijk gebruik te maken van beschikbare budgetten en het college de daadwerkelijke realisatie en eventuele afwijkingen meldt via de voortgangsrapportages.

Bron: gemeente Vlaardingen