Wethouder Jacky Silos

Gemeente wil samen met de Kroepoekfabriek jongeren bereiken

Wethouder Jacky Silos (CDA) wil 140.000 euro vanuit het Sociale Domein ter beschikking stellen voor initiatieven die gericht zijn op activiteiten voor jongeren om ze meer perspectief te bieden in coronatijd. Een raadsmemo hierover wordt behandeld in een extra raadsvergadering op 11 maart 2021.

De gemeente Vlaardingen heeft samen met de Kroepoekfabriek een projectplan opgesteld waarin ze samen starten met het organiseren van evenementen. Ook wordt nagedacht over eenzaamheidbestrijding en worden er inspraak- en participatie-activiteiten georganiseerd van jongeren in het dagelijks bestuur van de stad.

Volgens Silos moet de gemeente wel aan een aantal voorwaarden voldoen om uiteindelijk het geld te verkrijgen. “We moeten het jongerenwerk uitbreiden, we moeten jongerenparticipatie organiseren en we moeten snel coronaproof activiteiten organiseren, waarbij jongeren elkaar kunnen ontmoeten.”

Congres
Het is uiteindelijk de bedoeling om alle activiteiten te besluiten met een groots opgezet jongerencongres in de Stadsgehoorzaal in december van dit jaar. Op de langere termijn wil de gemeente de jongeren duurzaam en actief betrekken bij het gesprek en maatschappelijke zaken die hen raken.

Luister hier het hele gesprek met wethouder Jacky Silos in Vlaardingen Vandaag: