Foto: Joris-Jan Hoogduin

Gemeente wil ook na pandemie inzetten op thuiswerken binnen eigen organisatie

De gemeente Vlaardingen wil in de toekomst blijven inzetten op thuiswerken binnen de eigen organisatie. Tijdens de pandemie werken ambtenaren van de gemeente al noodgedwongen thuis, maar ook als de coronamaatregelen meer losgelaten zullen worden, moet er meer hybride gewerkt gaan worden.

Het plan wordt opgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Hybride werken houdt in dat medewerkers waar mogelijk voor 60% thuis gaan werken en voor 40% op kantoor of in de stad. Om ervoor te zorgen dat medewerkers in staat zijn om op deze manier te kunnen werken, moeten er een aantal zaken geregeld zijn. Zo moeten er bijvoorbeeld middelen beschikbaar zijn voor medewerkers om zowel thuis als op kantoor goed te kunnen werken en moet er aandacht zijn voor een andere manier van samenwerken.

Het college vraagt aan de raad om budget om het hybride werken mogelijk te maken. De gemeente wil nog niet meer prijsgeven over de beweegredenen achter het plan om ook na de pandemie meer thuis te gaan werken.