Gemeente Vlaardingen staat vanaf volgend jaar niet meer onder financieel preventief toezicht van de provincie

De gemeente Vlaardingen staat vanaf 1 januari niet meer onder financieel preventief toezicht van de Provincie Zuid-Holland. Dat maakte de gemeente vanavond bekend. De provincie heft het preventief toezicht op, omdat de financiële vooruitzichten van de gemeente zijn verbeterd. Ondanks de opheffing van het preventieve toezicht blijft de financiële situatie van de gemeente nog altijd zorgelijk.

Daarom waarschuwt de provincie de gemeente om het Herstelplan en de ombuigingsvoorstellen volledig uit te voeren en waakzaam te blijven bij het aangaan van nieuwe verplichtingen. De provincie beoordeelt ieder jaar of een begroting van een gemeente aanleiding geeft om deze onder preventief toezicht te stellen. Dit gebeurt als een begroting een tekort laat zien. Pas als de gemeente een structureel positief resultaat laat zien in de begroting, wordt het preventief toezicht opgeheven.

Hoewel de gemeente Vlaardingen in 2021 nog een bescheiden begrotingstekort heeft, laat de meerjarenraming in de jaren daarna een structureel sluitende begroting zien. Dat vooruitzicht biedt de provincie genoeg vertrouwen om de gemeente Vlaardingen niet langer onder preventief toezicht te stellen.