Gemeente Vlaardingen onderzoekt mogelijkheden toeristenbelasting

De gemeente Vlaardingen heft belastingen om te kunnen investeren in lokale voorzieningen. Inwoners van Vlaardingen betalen diverse gemeentelijke belastingen zoals voor het riool en afvalstoffen. Toeristen betalen toeristenbelasting. Er is ook een groep die tijdelijk verblijft in Vlaardingen en niet betaalt voor het gebruik van gemeentelijke voorzieningen en diensten. Dit betreft voornamelijk expats, Nederlandse werknemers en EU arbeidsmigranten die hier tijdelijk werken en wonen. In sommige gevallen wordt wel afgedragen. Zo dragen de uitzendbureaus die vallen onder het ‘convenant tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten’ voor hun werknemers al sinds 2015/2016 gemeentelijke belastingen af.

De gemeente wil dat elke persoon die hier al dan niet tijdelijk verblijft, zijn steentje bijdraagt aan het op peil houden van de voorzieningen. Op verzoek van de gemeenteraad is de gemeente Vlaardingen een onderzoek gestart naar het heffen van toeristenbelasting voor personen die korter dan vier maanden in de stad wonen, omdat dan geen registratie in de Basis Registratie Personen (BRP) plaatsvindt. 

Als onderdeel van dit onderzoek zal namens de Regionale Belastinggroep, die de belastingen heft voor de gemeente, een brief worden verstuurd naar de eigenaren van circa 600 leegstaande panden. Hierin wordt de eigenaar verzocht om een digitaal informatieformulier in te vullen. Invullen hiervan is verplicht. Met de uitkomsten wordt een inventarisatie gemaakt van potentiële belastingplichtigen. Door middel van vervolgonderzoek worden deze resultaten verder bijgeschaafd en aangevuld. Naar verwachting kan in februari een definitief voorstel heffing toeristenbelasting ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Bijkomende voordelen van genoemd onderzoek zijn:

  • Dat het inzichtelijk wordt of deze panden daadwerkelijk leeg staan of dat er tijdelijk verhuurd wordt en aan hoeveel personen.
  • Bij brand bekend is naar hoeveel personen de brandweer moet zoeken.
  • Het scheelt de gemeente adresonderzoeken en controle ter plaatse waardoor handhavingscapaciteit elders ingezet kan worden.
  • Naar verwachting zullen ook meer tijdelijke inwoners zich gaan inschrijven in het BRP.
  • Het zal naar verwachting helpen bij de aanpak van woonoverlast.