Gemeente Vlaardingen gaat zich aansluiten bij Charter Diversiteit

Vlaardingen gaat zich aansluiten bij het Charter Diversiteit. Dit door een motie van de eenmansfractie Salih Akça, mede ingediend door GroenLinks, D66, PvdA en Fractie Kerkhof. Daarmee geeft de gemeente aan dat zij zich serieus inzetten voor meer diversiteit en inclusie binnen de organisatie.

De motie werd niet zomaar aangenomen. Veel partijen vroegen zich namelijk af of de motie niet overbodig zou zijn, omdat de gemeente al genoeg doet voor diversiteit en inclusie. Volgens wethouder Jules Bijl van personeel en organisatie wordt dit inderdaad al gedaan, maar hij zei daarbij ook dat het goed zou zijn als de motie werd aangenomen. Veel partijen bleven bij hun standpunt dat het ondertekenen van het Charter Diversiteit een overbodige zaak zou zijn. Vanuit de andere partijen was daar lichte irritatie over. Volgens Ben Trooster van Beter voor Vlaardingen kon het geen kwaad. “Baat het niet dan schaadt het niet.”

De motie is aangenomen met 23 stemmen voor en 8 tegen. Het Charter Diversiteit wordt getekend en de gemeente komt binnen zes maanden met een plan over hoe diversiteit moet worden tegengegaan binnen de organisatie.