Gemeente Vlaardingen en Ipse de Bruggen sluiten intentieovereenkomst

De gemeente Vlaardingen en Ipse de Bruggen hebben op 12 oktober 2022 een intentieovereenkomst ondertekend over de gezamenlijke ontwikkeling van een zorgaccommodatie en zorgappartementen van Ipse de Bruggen en reguliere koopappartementen. Het combinatiegebouw wordt gebouwd op het braakliggende terrein tussen het Erasmusplein en de nieuw aan te leggen Spinozastraat, waar voorheen de Sint Willibrorduskerk stond.

De huidige accommodatie van Ipse de Bruggen is nu gevestigd aan de Marnixlaan. Omdat het gebouw niet meer voldoet aan de huidige standaarden, is vervanging op termijn noodzakelijk. In juni 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in gesprek te gaan met Ipse de Bruggen over de nieuwbouw van een accommodatie met reguliere appartementen en zorgappartementen.

Dit heeft geresulteerd in de ondertekende overeenkomst waarbij Ipse de Bruggen en de gemeente Vlaardingen een programma van eisen hebben vastgesteld waaraan de nieuwbouw moet voldoen en afspraken hebben gemaakt over het vervolgproces. Een van de vervolgstappen is het onderzoeken van de verdere ontwikkelstrategie en het uitwerken van een aanbestedingsprocedure voor het selecteren van een projectontwikkelaar. Als meer zicht is op een concreter plan, wordt de omgeving erbij betrokken.

Ipse de Bruggen is een organisatie die al meer dan 100 jaar ervaring heeft in de zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Het volledige artikel kunt u hier lezen: https://www.vlaardingen.nl/Organisatie/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/Gemeente_Vlaardingen_en_Ipse_de_Bruggen_sluiten_overeenkomst_over_gezamenlijke_ontwikkeling_woningbouw_en_zorgaccommodatie_Erasmusplein