Een impressie van de vernieuwde Blokmakersplaats met linksboven het Liesveldviaduct en rechtsonder het verlengde van de Westhavenplaats. (bron: Urhahn)

Gemeente stevent af op een groen en autoloos Liesveldviaduct

In het voormalige C&A-pand heeft de Vlaardingse gemeenteraad de conceptvisie te zien gekregen van een vernieuwde binnenstad. Volgens wethouder Bikkers gaat het om een ‘radicale transformatie’ van onder andere het Liesveldviaduct. Vanaf de Blokmakersplaats komt een trap à la de Rotterdamse Koopgoot die uitkomt op het Liesveld. Het Liesveldviaduct zal waarschijnlijk een park worden zonder plek voor auto’s.

Volgens de wethouder moeten drie pleinen een centrale plek krijgen: het Veerplein, de Markt en de Blokmakersplaats. Wethouder Bikkers wil vooral dat de nieuwe bewoners van de Rivierzone ‘over het spoor heen’ naar de binnenstad trekken. Volgens de gemeente wordt de Blokmakersplaats de belangrijkste entree als verbinding van het hooggelegen en laaggelegen deel van de stad. Ook heeft het plein een verbinding met het te ontwikkelen Liesveldviaduct.

‘Binnenstad op de kaart zetten’

Geen auto’s meer over het Liesveldviaduct, maar een groen park met waterelementen. Hiermee moet de ‘verblijfskwaliteit’ worden verbeterd en moet het woningbouw aantrekken, volgens Bikkers. “Het wordt een uniek element dat de Vlaardingse binnenstad op de kaart gaat zetten. In het coalitieakkoord staat dat we de binnenstad autoluw gaan maken. Met de transformatie van het viaduct, van een weg naar een park, zetten we een grote stap in die richting.”

Op impressie is ook duidelijk het woord ‘bieb’ te lezen op de Grote Kerk. Deze plannen worden omgezet in een gebiedsvisie die eind dit jaar zal worden vastgesteld door het college. Begin volgend jaar wordt dat plan aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het volledige gebied wat wordt ontwikkeld, waaronder een bibliotheek in de Grote Kerk. (bron: Urhahn)