Gemeente Rotterdam bezorgd over aardbevingen bij gaswinning Pernis, Vlaardingen ziet geen risico’s

Waar Rotterdam aan de bel trekt, maakt Vlaardingen zich geen zorgen over de gevolgen van de gaswinning bij Pernis door de NAM. De risico’s zijn verwaarloosbaar, vindt wethouder Bart Bikkers (VVD). “Op basis van de berekeningen die er nu liggen, zeg ik dat we ons geen zorgen hoeven te maken.”

Sinds 1995 wordt er gas gewonnen uit de gasvelden onder Pernis. Eén van de gasvelden bevindt zich gedeeltelijk onder het oostelijke deel van Vlaardingen. De Vlaardingse fractie van GroenLinks maakt zich zorgen over de gevolgen van de gasboringen en stelde erover vragen aan verantwoordelijk wethouder in Vlaardingen Bart Bikkers. In de antwoorden laat het college weten zich geen zorgen te maken.

Uit rapporten van de SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) en onderzoeksbureau TNO blijkt dat het gasveld onder Pernis-West in een risicocategorie valt waarbij er 19 procent kans is op trillingen met een kans van een beving van 4.0 op de schaal van Richter. Bikkers nuanceert de bevinding in Vlaardingen Vandaag afgelopen vrijdag: “Er staat ook dat de kans op een aardbeving van meer dan 1.5 zeer klein is. En ook dat de gevolgen voor de bebouwing minimaal zijn. Bij kwetsbare gebouwen zou het dan gaan om haarscheurtjes en niet om constructieve gevolgen.”

Bikkers houdt zich vast aan de rapporten. “Tot op heden zijn er nooit trillingen waargenomen. En de petrochemische industrie boven het aardgasveld loopt geen risico. Die industrie is zo gebouw dat zij elke trilling aan zou moeten kunnen.” Ook wat betreft bodemdaling ziet Bikkers geen risico. “Er zijn mensen die beweren dat de bodem al 8 centimeter is gezakt. De berekeningen die nu gedaan zijn door de NAM laten zien dat de gaswinning bijdraagt aan 2 centimeter van de bodemdaling in het gebied. En dat is aanvaardbaar.”

Rotterdam
Daarmee kijkt Vlaardingen anders naar de risico’s dan de gemeente Rotterdam, waar Pernis bestuurlijk gezien deel van uitmaakt. De Rotterdamse wethouder Arno Bonte (GroenLinks) denkt fundamenteel anders over de bodemdaling. “Wij verwachten dat de totale productie van gas hoger zal uitkomen dan de maximaal toegestane eindproductie. Hierdoor bestaat volgens ons het risico dat de bodemdaling buiten de toegestane ruimte van het winningsplan valt. Mede met het oog op de kwetsbare ondergrond in Pernis en de reeds aanwezige bodemdaling door andere oorzaken (autonome bodemdaling) maken wij ons zorgen.”

Ook ziet Bonte gevaren wat betreft trillingen. “Net als SodM concluderen wij dat het seismisch risico is verhoogd ten opzichte van het eerdere winningsplan. Wij hebben bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangegeven dat onze zorgen ten aanzien van de risico’s nog niet weggenomen zijn.”

Bikkers ziet ook dat Vlaardingen anders denkt dan Rotterdam, maar is overtuigd van zijn afweging. “Ik laat het vooral aan de gemeente Rotterdam om haar lijn te kiezen. Ik kies de lijn voor de Vlaardingers. Het risico is zo verwaarloosbaar klein dat ik geen bezwaar zie in boringen.” GroenLinks-raadslid Neill Voorburg is verbaasd. “Helaas gaat de gemeente mee in het bagatelliseren van de risico’s”, laat Voorburg in een korte reactie weten.

2030
De NAM blijft tot 2030 boren in Pernis. Bikkers: “De afgelopen jaren heeft de NAM minder gas uit het veld gehaald dan dat ze voorzien hadden.” De aanvankelijke totaalhoeveelheid wordt tot 2030 in lager tempo uit de bodem gehaald.

In 2019 hadden de gemeenten Rotterdam en Vlaardingen allebei de kans om bezwaar te maken tegen de verlenging van de gaswinning tot 2030. Beide gemeenten maakten daar toen geen gebruik van.

Beluister hier het hele gesprek met wethouder Bart Bikkers over de gasboringen in Pernis: