Gemeente breidt betaald parkeren in VOP en Oostwijk niet uit

VLAARDINGEN – De gemeente Vlaardingen breidt het betaald parkeren in de VOP en de Oostwijk nu niet uit. De meerderheid van de invullers van de enquête over dit onderwerp is tegen. De gemeente wil betaald parkeren alleen invoeren als de meeste wijkbewoners het ook willen.


In mei/juni 2021 vroeg de gemeente aan bewoners en ondernemers in de VOP en de Oostwijk om hun mening te geven over het invoeren van betaald parkeren in het deel van de wijk waar dat nu gratis is. In beide wijken hebben er veel mensen gereageerd: 37% van de mensen uit de VOP en 45% van de mensen uit de Oostwijk. De uitkomsten zijn dan ook een goede weergave van de mening in de wijken. De wijkbewoners krijgen deze week een brief over de uitkomst van de enquête.


In de VOP en de Oostwijk moeten bewoners en bezoekers in de straten rondom het huidige betaald-parkeren-gebied in de huidige situatie vaak lang zoeken naar een parkeerplek. En wie geen plek vindt, kiest soms voor foutparkeren. De gemeente gaf aan te verwachten dat wijkbewoners en mensen die in de wijk werken makkelijker hun auto kwijt kunnen op een parkeerplek in de buurt als er betaald parkeren wordt ingevoerd.
In de VOP liet 51% van de deelnemers aan de enquête weten tegen het invoeren van betaald parkeren te zijn, 48% is voor en 1% heeft geen mening. In de Oostwijk is 73% tegen het invoeren van betaald parkeren, 26% is voor en 1% heeft geen mening.


Conclusie
De gemeente wil betaald parkeren alleen invoeren als de meeste wijkbewoners het ook willen. De gemeente voert dus nu geen betaald parkeren in. Het door de gemeente gewenste percentage van 50% deelname aan de enquête is in beide wijken niet gehaald. Wel geldt voor beide wijken dat er veel mensen hebben gereageerd. De uitkomsten zijn dan ook een goede weergave van de mening in de wijken.


Parkeerprobleem blijft op de agenda
Veel mensen, namelijk meer dan de helft, hebben opmerkingen en vragen op de vragenlijst geschreven. Hierdoor kreeg de gemeente extra zicht op wat er leeft in de wijken. Ook valt eruit te concluderen hoe zeer het parkeerprobleem leeft bij wijkbewoners. Onder de bewoners leven diverse ideeën over alternatieve oplossingen. In de komende jaren wil de gemeente daarom met de wijkbewoners verder praten over de parkeerproblemen en mogelijke oplossingen.


Meer weten?
Op www.vlaardingen.nl/betaaldparkeren is de gehele uitslag van de enquête te zien, bijvoorbeeld ook voor welke tijden de mensen kozen die voor het invoeren van betaald parkeren zijn.