Gemeente begeleidt 10 huishoudens op weg naar aardgasvrije woning

De gemeente Vlaardingen is op zoek naar 10 enthousiaste woningeigenaren, die hun woning energiezuiniger willen maken, onder meer door afscheid te nemen van het aardgas. Belangrijk is dat geïnteresseerde woningeigenaren bereid zijn om alle ervaringen te delen met de gemeente en geïnteresseerde inwoners. Deze ervaringen helpen de gemeente om te komen tot een succesvolle aanpak voor het aardgasvrij maken van Vlaardingen in 2050. In ruil voor het delen van hun ervaringen ontvangen deelnemers aan de pilot gratis begeleiding en een interessante investeringssubsidie.

De gemeente draagt bij de pilot zorg voor een professionele begeleiding. Een energiedeskundige helpt de deelnemers om voor hun woning te bepalen wat de beste oplossing is om van het aardgas te kunnen. Daarnaast begeleidt deze deskundige de deelnemers bij de uitvoering. Concreet ontvangen de deelnemers aan de pilot het volgende:

  • Uitvoeren van een scan van de woning
  • Opstellen van een plan van aanpak voor aardgasvrij wonen voor de woning (onder meer aanpassingen aan de schil van de woning (vloeren, muren, dak), warmteafgiftesysteem, warmte-installaties en ventilatie)
  • Aanvragen van offertes
  • Helpen bij selectie van aannemer
  • Begeleiding bij de uitvoering
  • Controle na oplevering

Inschrijven kan via het aanmeldformulier. De deadline voor het inschrijven is 12 juni. Een deskundige jury beoordeelt alle aanvragen. Uiterlijk 30 juni krijgen inwoners bericht of zij mee mogen doen met de pilot.

Bron: vlaardingen.nl
Het volledige bericht kunt u vinden via de volgende link: https://www.vlaardingen.nl/Organisatie/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/Gemeente_begeleidt_10_huishoudens_op_weg_naar_aardgasvrije_woning