Foto: website RIVM

Geen maatregelen nodig na onderzoek naar schadelijke stoffen in gewasbeschermingsmiddelen

Het RIVM onderzocht of er op dit moment stoffen zitten in gewasbeschermingsmiddelen die qua chemische structuur lijken op 5 verboden stoffen. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze stoffen neurodegeneratieve ziekten (zoals de ziekte van Parkinson en Alzheimer) kunnen veroorzaken. In de beperkte informatie die nu beschikbaar is, vond het RIVM 1 vergelijkbare stof: metiram.

Metiram wordt in Nederland heel weinig gebruikt. Bovendien is de verwachting dat deze stof niet opnieuw wordt goedgekeurd tijdens de Europese herbeoordeling, die nu loopt. In afwachting hiervan is er volgens het RIVM nu geen reden om extra maatregelen te nemen.

Wel is het advies aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb – Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides) en het ministerie van LNV (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om deze herbeoordeling te blijven volgen. Mocht metiram toch goedgekeurd worden, dan kunnen andere opties worden onderzocht.

Bron en volledige artikel: https://www.rivm.nl/nieuws/geen-maatregelen-nodig-na-onderzoek-naar-schadelijke-stoffen-in-gewasbeschermingsmiddelen