Geen geld voor sport of danslessen?

Het Volwassenenfonds Sport en Cultuur helpt!

Is er thuis te weinig geld om te sporten, te zwemmen of te dansen? Het Volwassenenfonds betaalt de contributie of het lesgeld en eventueel de benodigde attributen. De bijdrage is maximaal € 250. Voor kinderen onder de 18 jaar wordt de aanvraag gedaan bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Een aanvraag wordt gedaan door een intermediair, bijvoorbeeld Vlaardingen in Beweging of Stroomopwaarts. Zij kennen de spelregels en controleren of iemand in aanmerking komt. De aanvraag wordt binnen 3 weken beoordeeld. De bijdrage wordt rechtstreeks aan de sportclub of vereniging betaald en mogelijk is er nog ruimte voor een waardebon voor sportspullen, die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt.

Kijk voor alle intermediairs en meer informatie op: https://www.volwassenenfonds.nl/deelnemers/vlaardingen/ of op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zuid-holland/.