Waterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht aan de Maassluissedijk © Hoogheemraadschap Delfland

Toekomst De Groote Lucht

Bestuurders in gesprek over toekomst AWZI De Groote Lucht

Op dinsdag 12 april brachten leden van de gemeenteraad van Vlaardingen en het algemeen bestuur van Delfland gezamenlijk een bezoek aan AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen. Deze zuivering is aan het einde van zijn levensduur. In nauwe samenwerking met de gemeente onderzoekt Delfland daarom wat het beste is: grootschalige renovatie op het huidige terrein of nieuwbouw op de Vergulde Hand West aan de andere kant van de dijk. De bestuurders van beide organisaties kregen een rondleiding en spraken met elkaar over de kansen en uitdagingen van beide scenario’s.

In 2028 moet in Vlaardingen een zuivering staan die het water van de inwoners en bedrijven in Vaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier weer 40 jaar volgens de wettelijke eisen goed, veilig en duurzaam schoonmaakt. Voor meer informatie: Toekomst AWZI De Groote Lucht – Delfland (hhdelfland.nl)

De resultaten van de verkenning van de toekomst AWZI De Groote Lucht zijn op 30 maart 2022 besproken in de commissie Waterveiligheid en Waterketen (WVK) van het Hoogheemraadschap van Delfland. Tijdens de vergadering ging de commissie in gesprek om zich een beeld te vormen over de toekomst van de AWZI De Groote Lucht. De belangrijkste vraag aan de commissie Waterveiligheid en Waterketen was of er voldoende informatie is gegeven om tijdens de commissievergadering van 11 mei 2022 over te gaan tot oordeelsvorming. De beeldvormende vergadering van de commissie Waterveiligheid en Waterketen van 30 maart 2022 is terug te luisteren via deze link: https://hhdelfland.waterschapsinformatie.nl/vergadering/937803/ 30-03-2022

In juli 2022 neemt Delfland de investeringsbeslissing over de keuze voor grootschalige renovatie op de huidige locatie of voor nieuwbouw op een deel van het terrein de Vergulde Hand West. Belangrijk voor de besluitvorming van Delfland is het standpunt van de gemeenteraad van Vlaardingen.