Toekomst De Groote Lucht

In juli wordt een definitief besluit genomen over renovatie of nieuwbouw.

In juli 2022 neemt Delfland de investeringsbeslissing over de keuze voor grootschalige renovatie op de huidige locatie of voor nieuwbouw op een deel van het terrein van De Vergulde Hand West. Belangrijk voor de besluitvorming van Delfland is het standpunt van de gemeenteraad van Vlaardingen. In 2028 moet in Vlaardingen een zuivering staan die het water van de inwoners en bedrijven in Vaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier weer 40 jaar volgens de wettelijke eisen goed, veilig en duurzaam schoonmaakt. 

In de periode 2022-2024 wordt het ontwerp van de toekomstige zuivering uitgewerkt. Ook worden dan de noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd en is de start van de vergunningprocedures. Naar verwachting is in 2024 de start van de fase waarin het gekozen plan wordt uitgevoerd. Het is de bedoeling dat de gerenoveerde of nieuwe AWZI De Groote Lucht in 2028 in gebruik wordt genomen.

Op 11 mei 2022 kwam in de commissievergadering Waterveiligheid en Waterketen van het Hoogheemraadschap van Delfland naar voren dat ´de gesprekken met Vlaardingen constructief en in goede harmonie verlopen, maar er echt nog wel wat te doen valt. Ook is er een lichte vertraging ontstaan. Dat neemt niet weg dat de gemeente Vlaardingen en het Hoogheemraadschap nog steeds parallel lopen om de besluitvorming over nieuwbouw en renovatie in juli 2022 te doen.´
Daarnaast kwam in de commissievergadering aan de orde dat tijdens de rondleiding over De Groote Lucht d.d. 12 april 2022, waarbij gemeenteraadsleden uit Vlaardingen aanwezig waren en vertegenwoordigers van het Hoogheemraadschap, er ´in kansen werd gedacht in plaats van alleen maar in bezwaren´.

Voor meer informatie: Toekomst AWZI De Groote Lucht – Delfland (hhdelfland.nl)