Gebiedsvisie en bestemmingsplannen Rivierzone

De Vlaardingse gemeenteraad heeft donderdag 13 oktober de gebiedsvisie Rivierzone en vier bestemmingsplannen voor dat gebied vastgesteld.

In deze plannen wordt van alles geregeld om dadelijk wonen, werken en recreëren mogelijk te maken. De gebiedsvisie en de bestemmingsplannen zijn als het ware het fundament waarop alles straks gebouwd kan worden. Het college van B en W is blij dat de gemeenteraad in grote meerderheid achter de visie en plannen staat.

Hoewel het nog niet zover is, kunnen de heipalen als het ware worden besteld. Nog onlangs heeft Vlaardingen bij het Rijk twee aanvragen ingediend. De ene betreft 5,9 miljoen euro voor de zogenaamde woningbouwimpulsgelden. De andere aanvraag is met een bedrag van 21,3 miljoen euro aanzienlijk groter. Deze gelden worden ingezet voor de totale infrastructuur.

Onlangs besloot het college de Vlaardingse bijdrage van 35% naar 40% te verhogen. Hiermee, en met het vaststellen van de gebiedsvisie en de bestemmingsplannen, geeft Vlaardingen een duidelijk signaal af dat het ernst is en dat het Rijk eigenlijk niet om de Haringstad heen kan. Zonder de gevraagde bijdrage van het Rijk is de uitvoering van de plannen niet onmogelijk, maar wordt het wel een stuk moeilijker. Daarnaast heeft Den Haag aangegeven dat er alleen al in Zuid-Holland tot 2030 circa 235.000 nieuwe woningen bij moeten komen. Voor de Vlaardingse Rivierzone gaat het om circa 2.450 stuks. Hiermee levert Vlaardingen naar verhouding een substantiële bijdrage aan de provinciale opgave.