John Huf naar Beter voor Vlaardingen (BVV)

Raadslid John Huf, die zich eerder afsplitste van het CDA en als eenmansfractie doorging, sluit zich per 3 januari 2022 aan bij Beter voor Vlaardingen (BVV)

John Huf: “Na diverse gesprekken met de fractievoorzitter Marco van Unen en de medekandidaten voor de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022 heb ik besloten mij aan te sluiten bij Beter voor Vlaardingen. Zowel het team als het verkiezingsprogramma heeft mij overtuigd dat dit de juiste stap is. Ik hoop met deze stap dat de mogelijkheid er is om na de verkiezingen mijn raadswerk voort te kunnen zetten en mij in te zetten voor ALLE inwoners van Vlaardingen.”

Vanaf 3 januari 2022 zal John Huf volwaardig lid zijn van de fractie Beter voor Vlaardingen.