‘Fonteinmeerkoet’ slaat weer toe in de haven

Opnieuw is de fontein in de Vlaardingse Oude Haven eventjes niet actief. Net als vorig jaar heeft een meerkoet op één van de pijlers van de fontein een nestje gebouwd.

Vorig jaar was er veel aandacht voor de meerkoet. De gemeente besloot de fontein af te sluiten om het beestje de ruimte te geven voor het stichten van een gezin. Het is onduidelijk of het om dezelfde meerkoet als vorig jaar gaat.