Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. steunt burgerinitiatieven

Al jaren steunt het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. maatschappelijke projecten in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Jaarlijks ontvangt het Fonds honderden aanvragen van organisaties die de samenleving beter en mooier willen maken. Twee keer per jaar kunnen ook groepjes bewoners budget aanvragen voor maatschappelijke initiatieven. Tot 1 november 2022 zijn burgerinitiatieven weer welkom.

Op 1 september ging de nieuwe aanvraagronde van start. Kimberley Jacobs: “Per initiatief kan er maximaal € 3.000,– euro worden aangevraagd en een stichting en vereniging is niet nodig. Wel zitten er een paar andere voorwaarden aan verbonden. Zo moet de projectgroep bestaan uit minimaal drie personen die wonen in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis. Zij mogen geen familie van elkaar zijn, of op hetzelfde adres wonen. Ook moet het initiatief onderbouwd worden aan de hand van een begroting en dient het project binnen 1 jaar na toekenning van de donatie te zijn uitgevoerd.”

Aanvragen kunnen nog tot 1 november 2022 worden ingediend via het aanvraagportaal op: http://www.fondssv.nl/.