Extra dijkinspecties

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft extra controles uitgevoerd. Op 25, 26 en 27 juli hebben dijkinspecties plaatsgevonden bij de meest droogtegevoelige dijken. Het gaat hier om ongeveer 20 kilometer aan dijken in Midden-Delfland, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Bij de inspecties is gebleken dat deze dijken op dit moment in goede conditie zijn. Delfland blijft de situatie in de gaten houden.

Delfland beheert en onderhoudt meer dan 700 km dijken en keringen. Ruim 200 kilometer van deze dijken is gevoelig voor droogte en die worden daarom extra gecontroleerd als het lange tijd droog is.

Met het huidige neerslagtekort in combinatie met de lage rivierstanden, is er een watertekort in de regio, dit betekent dat de watervraag groter is dan de beschikbaarheid. Delfland neemt daarom op verschillende fronten maatregelen. Uit het Brielse Meer wordt zoetwater gehaald om de waterpeilen zo goed mogelijk te handhaven.

Op maandag 18 juli 2022 is de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) aangezet. Daarmee wordt in het gebied van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zoetwater uit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal gepompt en naar het westen van Nederland gevoerd. Ook zijn er schutbeperkingen ingesteld: Code oranje: extra schutbeperkingen scheepvaart – Delfland (hhdelfland.nl).

Ziet u schade aan een dijk? Meld het dan via loket@hhdelfland.nl. En wees vooral zuinig met zoetwater, want hoewel het de komende dagen minder warm lijkt te zijn wordt er voorlopig nog geen regen van betekenis verwacht.

Meer informatie kunt u hier vinden:
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/2022/juli/extra-dijkinspecties-vanwege-aanhoudende/
https://www.hhdelfland.nl/actueel/droogte-update/