Expertisecentrum biedt nieuwe polikliniek werkgerelateerde longziekten

Het topklinische expertisecentrum astma, COPD en allergie van Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft begin 2022 een nieuwe polikliniek geopend: de poli werkgerelateerde longziekten.

Deze polikliniek richt zich op werknemers met longklachten, gerelateerd aan blootstelling aan stoffen op het werk. Voorbeelden van deze stoffen zijn giftige verfdampen, asbest, lasrook, kwartsstof, maar ook allergenen, zoals pollen, schimmels, huisstofmijt, meelstof of enzymen. Het doel van de polikliniek is om de mogelijke relatie aan te tonen tussen de longklachten van de patiënten en hun werkzaamheden. Bij een gebleken relatie zal vervolgens een advies worden gegeven aan de patiënt.

Jaarlijks sterven er 4100 mensen door beroepsziekten, waarvan bijna 700 aan de luchtwegen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen (bron CBS). Bij ongeveer 15% van de astma en COPD patiënten spelen werkgerelateerde factoren een rol. Aandacht besteden aan werkgerelateerde longziekten is daarom van groot belang. Er moet bewustwording worden gecreëerd voor deze problematiek bij artsen, patiënten, en werkgevers. Meer aandacht zal de ‘vroegsignalering’ vergroten. Vroeg ingrijpen zal schade aan de longen en ziekteverzuim kunnen voorkomen.

Nieuw regio Rijnmond
Een nieuwe polikliniek voor werkgerelateerde longziekten is hoognodig in onze regio met zoveel industrie. Op deze gespecialiseerde poliklinek in Franciscus Gasthuis & Vlietland zullen in eerste instantie de klachten geïnventariseerd worden. Hierna volgt een verdieping met uitgebreide vragenlijsten en longfunctiemetingen (eventueel op de werkplek) om het mogelijk verband te objectiveren. De patiënten worden vervolgens besproken in een multidisciplinair overleg met de aanwezigheid van een gespecialiseerde longarts, longverpleegkundige, KNO-arts, dermatoloog, bedrijfsarts en arbeidshygiënist. Hierna volgt een advies op maat voor iedere patiënt.

Behoefte naar gespecialiseerde polikliniek
Een patiënt op de werkgerelateerde polikliniek vertelt: ‘Iedereen weet wel van mijnwerkers, bakkers, of bouwvakkers met longproblemen. Maar ik had niet beseft dat je bijvoorbeeld in een tuinderij allergieën kunt krijgen’. Een collega longarts zegt: ‘Ik vraag altijd naar werk, maar wat de vervolgstappen moeten zijn als ik denk aan een werkgerelateerde factor, dat weet ik niet zo goed’.
Hieruit blijkt dat er sterke behoefte is aan een gespecialiseerde poli werkgerelateerde longziekten.
Het expertisecentrum astma, COPD en allergie van Franciscus Gasthuis & Vlietland biedt sinds kort de gelegenheid voor artsen om patiënten te verwijzen voor verdere diagnostisering, advisering en behandeling op het gebied van werkgerelateerde longziekten.

Topklinisch expertisecentrum: Franciscus Astma, COPD & Allergie
Astma, COPD en allergie zijn chronische ziekten, dit betekent dat de ziekten blijvend zijn. In het Franciscus Astma, COPD & Allergie Centrum kijken gespecialiseerde zorgverleners, longartsen en kinderartsen samen met de patiënt hoe we de ziekte onder controle kunnen krijgen en houden, zodat de patiënt de dagelijkse dingen kan blijven doen. Als topklinisch expertisecentrum is er een continue focus op opleiden, onderzoek en innovatie.