Erfpacht, het nieuwe beleid

Vanaf 1 april 2023 treedt het nieuwe erfpachtbeleid van de gemeente in werking.

Er gaat door het nieuwe beleid voorlopig niets veranderen tenzij het contract binnenkort afloopt of de bewoner ervoor kiest om het contract aan te passen. Loopt de erfpacht af of bestaat de wens bij de eigenaar van de woning deze om te zetten in een nieuwe eeuwigdurende erfpacht (heruitgifte)? Dan gaat er per 1 april 2023 wel iets veranderen. Als de eigenaar na 1 april de erfpacht wil omzetten in eigendom, dan zijn de voorwaarden daarvoor minder gunstig.

Het is daarom goed om nu te checken wanneer het contract afloopt, om vóór 1 april (onder voorwaarden van het huidige beleid) de afweging te maken om uw contract aan te passen ( of het om te zetten in eigendom) of niet.

Hoe zit het precies, wat gaat er dan veranderen? Wat zijn de opties en wat zijn de voor- en nadelen? Wat behelst het nieuwe beleid van de gemeente en waarom dit nieuwe beleid?

Onze wethouder Koen Kegel is woensdag 22 februari te gast in Vlaardingen Vandaag en hij zal het ons allemaal uitleggen.

(Foto: Marianne van Straten Fotografie)