Foto: website Rijkswaterstaat

Enquête | Hoe te communiceren over tolheffing Blankenburgverbinding

Om gebruik te kunnen maken van de Blankenburgverbinding (A24) moet straks tol worden betaald. Voor de aanleg van de nieuwe A24 had de Rijksoverheid onvoldoende geld beschikbaar. Tol is nodig om een deel van de aanlegkosten terug te verdienen.

Het blijft mogelijk om voor een tolvrij alternatief te kiezen. Dit zijn de routes via de Beneluxtunnel en de Van Brienenoordbrug. De tol wordt geheven door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) in opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De RDW werkt hierbij samen met het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Om het betalen straks zo soepel mogelijk te laten verlopen doet de RDW, met hulp van een afstudeerstudent, onderzoek naar het mediagebruik van de toekomstige doelgroep van de Blankenburgverbinding. Zo kan er in de toekomst op een duidelijke wijze worden gecommuniceerd via social media over de tolheffing. De RDW is erg geholpen met de antwoorden.

Via deze link kunt u de enquête invullen: https://www.survio.com/survey/d/D9S4E7J9M4N7I5W5V
Bron: https://www.blankenburgverbinding.nl/nieuws/2430148.aspx